Sertifika Durumu

MTS Co., Ltd. üstün teknolojiye dayal©¥ müşterilerin güvenine cevap verir.

Şirket bağl©¥ Ar-Ge Merkezi Belgesi

Ürüne Özel
Onayl©¥ İhracatç©¥ Sertifikas©¥

Paralel Çal©¥şma
ve Öğrenme Sistemi Anlaşmas©¥

Bitki Tescil Belgesi

Bitki Tescil Belgesi

Yenilikçi KOBİ Yönetimi Sertifikas©¥
(MAIN-BIZ)

Jeollanam-do
Küçük Gizli Şampiyonu Sertifikas©¥

Kalite Yönetim
Sistemi Belgesi

Çevre Yönetim
Sistemi Sertifikas©¥

İhracatta Umut Veren KOBİ
Belgesi

Naeil Caheum Karş©¥l©¥kl©¥ Yard©¥m
Program©¥na Üyelik Sertifikas©¥

Global IP Star
Kurumsal Sertifikas©¥

Küresel Küçük
Gizli Şampiyonu Sertifikas©¥

Teknoloji Değerlendirmesinde
2018 Mükemmel Şirket Sertifikas©¥
(NICE Information Service Co., Ltd.)

Risk Değerlendirme Sertifikas©¥

INNO-BIZ Derneği Üyelik Sertifikas©¥

INNO-BIZ Sertifikas©¥

KISTI Aile Şirketi Sertifikas©¥